STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:

> > Kalendarium

Kalendarium 

 

31 stycznia Harmonogram przekazywania RB
14 lutego Raport kwartalny za ostatni kwartał roku poprzedniego.
31 marca Sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy
30 kwietnia Opinia Biegłego Rewidenta
15 maja Raport kwartalny za I kwartał roku bieżącego
14 sierpnia Raport kwartalny za II kwartał roku bieżącego
14 listopada Raport kwartalny za III kwartał roku bieżącego