STANDREW S.A
www.standrew.com.pl
Wybierz wersję językową:

> > Kalendarium

Tartak i skład drewna Standrew w Wielkopolsce – Kalendarium

Kalendarium

31 styczniaHarmonogram przekazywania Raportów Bieżących
14 lutegoRaport kwartalny za ostatni kwartał roku poprzedniego.
31 marcaSprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy
30 kwietniaOpinia Biegłego Rewidenta
15 majaRaport kwartalny za I kwartał roku bieżącego
14 sierpniaRaport kwartalny za II kwartał roku bieżącego
14 listopadaRaport kwartalny za III kwartał roku bieżącego